Flowkompas
jeanette

 

Centrum van Licht
Jeanette Mennes

(06) 10 43 22 31

Privacyverklaring

linkedin

Jeanette Mennes

Van jongs af aan zag ik altijd het goede in de mens, zelfs achter de mens die dat zelf nog niet gevonden had. Ik zag ook wat nodig was voor die mens om zich te openen.
Het is een manier van waarnemen die bij me gebleven is. Ik geniet ervan als mensen meer stralend worden.Ze in hun stralende kracht staan, zich verzachten en liefdevoller worden voor zichzelf en de ander, het andere. Dat ze het scheppende vermogen van zichzelf volledig inzetten om tot bloei te komen. Een ander ontwikkelen naar meer licht, in contact brengen met hun eigen bron, die scheppende en creatieve kracht is mijn streven. Het is hoe ik naar de mens kijk die bij mij komt om zich te ontwikkelen. Het is er al, jij bent er al met al je liefde, wijsheid, creativteit, heling en humor. Het ligt in jouw verborgen en wacht er op om te ontdekt te worden, door jou.

In 1998 ben ik in contact gekomen met 'De Kunst van creëren, 'Awakening Your Light Body', 'Energetisch Meesterschap' en 'Self-Exciting' via John Kalse. Daarnaast verkende ik het pad van vrije expressie, creativiteit. Deze innerlijke weg, een weg van bewustzijn en creativiteit, heeft mijn leven en creatieve vermogens verrassende impulsen en expansie gegeven. Ik heb mezelf ont-wikkeld van pyscholoog, naar onderzoeker, naar ondernemer, transformatiecoach op basis van Gestalt en Psychosynthese, moeder, kunstenares (schilderen, tentoonstellen, schrijven en fotografie) naar docent bewustzijn en creativiteit, naar stembevrijder op professionele wijze. Bewust leren, leven en werken en Zijn heeft het mij gebracht. Gemoedrust en een genieten van vol-ledig leven vanuit mijn bron. 

Rond mijn 50e, in mijn over-gang, ben ik weer op weg gegaan. Ik heb onderzoek gedaan naar gezonde zelf-liefde. Ik zie dat de liefde toe is aan een update in onze maatschappij, nieuwe betekenissen, zingeving nodig heeft. Ik volgde een theateropleiding en een zangopleiding. Op dit moment ben ik vanuit de ontspanning en de rust een boek aan het schrijven over flowkompas. Dit boek ga ik in 2021 uitgeven.  Alle nieuwe vaardigheden en ervaringen die ik heb opgedaan gaan opnieuw plek krijgen in de onderneming Centrum van Licht. Het is die integratie van al die vaardigheden die ik zo bijzonder vind. Men zegt mij vaak wat ben je actief, wat heb je veel in huis. Voor mij heeft dit te maken met die creatieve scheppende kracht, levensenergie. Beseffen wat dit werkelijk inhoudt, ook het proces van je leven vormgeven vanuit flow maakt dat je heel anders kijkt naar wie je in wezen bent. En wat je doet en kunt betekenen voor de wereld om je heen. 

In Centrum van Licht heb ik jarenlang eigen ontwikkelde trainingen, les, coaching gegeven. Ik gaf mijn passie voor licht, kleur, bewustzijn en creativiteit door, als een uitnodiging tot vreugde en bezieling. Het is dat gevoel van rust, van thuiskomen in jezelf, het vinden van je eigen spoor, je eigen antwoorden waarin ik je wil begeleiden. Belangrijk voor mij daarin is je commitment aan je eigen groei en ontwikkeling.

Inmiddels ben ik door het combineren van diverse terreinen in mijn leven toegegroeid naar een eigen visie op leren leren, hoe je zelf-lerend, zelfs-sturend en zelf-scheppend kunt zijn door iedere keer weer op de eigen ervaring hier en nu te vertrouwen,  gemakkelijk of ongemakkelijk. Geen goeroe heb je nodig, ook mij uiteindelijk niet ;-)). ik wil graag tijdelijk op jouw pad met je meelopen. Jouw het vertrouwen dat in jou leeft, laten ontdekken. Je zeggingskracht en je creatieve kracht.

Dit alles komt samen in mijn boek Flowkompas over bewustzijn, creativiteit, leren zonder stress. Vanuit Zijn te Worden. Op dit moment richt ik mij voornamelijk op het coachen van vrouw en werk (of het vrouwelijke in de mens). Het vrouwelijke in de mens, mag meer verschijnen in deze tijd.We kennen de vrije vrouwelijke geest eigenlijk nog niet door al die conditioneringen, vervormingen, beelden, oordelen, verwachtingen. Er is nog zoveel onbenoemaar, verborgen. Het vrouwelijke in de mens mag weer woord krijgen in deze tijd. Het leven krijgt daardoor een andere waarde en zingeving. Een nieuwe mens wordt geboren. 

Ik heet je welkom.

Ik ben licht
Al tastend met mijn handen
tast ik de sluier af.
Til ik hem een stukje op.
Voel wat daar is.
Het is licht, ik ben licht.
De sluier gaat verder opzij,
opent zich.
En ik kom in het licht.
Ik kom naar buiten.
Ik word zichtbaar.
Ik ben wie ik ben.
Ik ben licht.