Flowkompas
jeanette

 

Centrum van Licht
Jeanette Mennes

(06) 10 43 22 31

Privacyverklaring

linkedin

Privacyverklaring Centrum van Licht, Jeanette Mennes

Zeist, 23 mei 2018

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Centrum van Licht, Jeanette Mennes (hierna Centrum van Licht) is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zodat u mijn werkwijze kent.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Centrum van Licht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Centrum van Licht en/of omdat u deze zelf aan Centrum van Licht verstrekt. Hetzij door het invullen van een contactformulier op de website (www.jeanette.mennes.com) of doordat u mij hiertoe verzoekt per mail (www.centrumvanlicht.nl), info@centrumvanlicht.nl. Centrum van Licht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, evt. bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom Centrum van Licht uw gegevens nodig heeft

Centrum van Licht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten (gedurende de termijn van de opdracht) bewaren. Soms vragen wij u per mail naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden en om de dienst, een met u gesloten vorm van opdracht, conform afspraak voor u uit te kunnen voeren. Indien u een coachingstraject bij mij afneemt, houdt u uw eigen dossier in beheer, bent u eigenaar van uw eigen dossier. Tenslotte verwerkt Centrum van Licht gegevens voor het sturen van een nieuwsbrief en facturatie van de dienst.

Hoe lang Centrum van Licht uw gegevens bewaart

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Centrum van Licht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is en strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Centrum van Licht verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

In kaart brengen websitebezoek - Google Analytics

Op de website www.jeanettemennes.com van Centrum van Licht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Centrum van Licht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De website www.jeanettemennes.com van Centrum van Licht bevat Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaten bij Google zijn. Als dit actief wordt, wordt de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Centrum van Licht te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Centrum van Licht, Jeanette Mennes heeft hier geen invloed op.
Centrum van Licht heeft Google geen toestemming gegeven om via Centrum van Licht, Jeanette Mennes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@centrumvanlicht.nl. Centrum van Licht, Jeanette Mennes zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op uw verzoek reageren. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Beveiligen

Centrum van Licht, Jeanette Mennes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Centrum van Licht, Jeanette Mennes zijn: www.centrumvanlicht.nl en www.jeanette.mennes.com, www.flowkompas.nl en maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Centrum van Licht, Jeanette Mennes verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact met Centrum van Licht, Jeanette Mennes op via info@centrumvanlicht.nl.

Centrum van Licht, Jeanette Mennes is als volgt te bereiken:

Laan van Henegouwen 11,
3703 TC Zeist
06-10432231
centrumvanlicht@me.com

Centrum van Licht, Jeanette Mennes is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel met nummer: 30241824.